Poland

Dept. of Paediatric Cardiology

Klinika Kardiologii Dziecięcej i Wad Wrodzonych Serca,
Gdansk, Poland

tel: +48-58-3492882

Name of Head and other trained Paed. Cardiologists:
director: Prof. dr hab. Jan Ereciński

Dept. of Paediatric Cardiology

Klinika Kardiologii Wieku Dziecięcego,
Warsaw, Poland

tel: +48-22-5227321/ +48-22-6284801

Name of Head and other trained Paed. Cardiologists:
director: Prof. dr hab. Maria Wróblewska-Kałużewska

Dept. of Paediatric Cardiology

Akademii Medycznej im. Marcinkowskiego,
Zabrze, Poland

tel: +48-32-2713401/ +48-32-2717649

Name of Head and other trained Paed. Cardiologists:
director: Prof. dr hab. Jacek Białkowski

Dept. Of Paediatric Cardiology

Akademii Medycznej im. Marcinkowskiego,
Poznan, Poland

tel: +48-61-8491447

Name of Head and other trained Paed. Cardiologists:
director: Prof. dr hab. Aldona Siwińska

Dept. Of Paediatric Cardiology


Katedra i Klinika Kardiologii Dziecięcej,
Lodz, Poland

tel: +48-42-2712183 / +48-42-2712184

Name of Head and other trained Paed. Cardiologists:
director: Prof. dr hab. Andrzej Sysa

Dept. Of Paediatric Cardiology

Katedra i Klinika Kardiologii Dziecięcej,
Katowice, Poland

tel: +48-32-2071855

Name of Head and other trained Paed. Cardiologists:
director: Dr. hab. Lesław Szydłowski

Dept. Of Paediatric Cardiology

Klinika Kardiologii,
Krakow, Poland

tel: +48-12-6581390

Name of Head and other trained Paed. Cardiologists:
director: Dr hab. Andrzej Rudziński

Dept. Of Paediatric Cardiology

Instytut Kardiologii,
Warsaw, Poland

tel: +48-22-8101738 / +48-22-8101751

Name of Head and other trained Paed. Cardiologists:
director: Prof. dr hab. Piotr Hoffman

Dept. Of Paediatric Cardiology

Klinika Kardiologii Dziecięcej,
Warsaw, Poland

tel: +48-22-8157370